ALMINNELIGE VILKÅR FOR BRUK AV LET'S DEAL AS TJENESTER

Generelt

Disse vilkårene gjelder for bruk av tjenester fra Let’s deal AS (Let’s deal), herunder nettsiden www.letsdeal.no og alle tilknyttede sider samt mobil-apps, mobilsider og alle andre plattformer Let’s deal velger å benytte for sine tjenester.

Bruk av Let’s deals tjenester forutsetter at du aksepterer disse vilkårene. Du aksepterer vilkårene ved å opprette en brukerprofil, gjennomføre et kjøp. eller på annen måte ta i bruk Let’s deals tjenester. Disse vilkårene vil bli oppdatert fra tid til annen uten dette blir varslet deg individuelt/hver enkelt. Ved større endringer i vilkårene vil du bli bedt om å godkjenne den nye avtalen ved neste innlogging. Den til enhver tid gjeldende versjonen av vilkårene finner du på http://www.letsdeal.no/terms. Disse vilkårene suppleres av spesielle betingelser for hver enkelt deal som Let’s deal formidler, og eventuelt spesielle betingelser for andre tjenester som Let’s deal tilbyr. Det vises også til vår FAQ.

Om Let’s deal AS

Let’s deal er en formidler av andre sine varer og tjenester. Let’s deal sin viktigste funksjon er å legge til rette for at våre brukere/medlemmer gis mulighet til å kjøpe sterkt rabatterte varer og tjenester fra tredjepartsleverandører som Let’s deal har forhandlet med på brukernes vegne. Det vil fremgå tydelig av hvert enkelt tilbud (deal) hvem som er selger /tjenesteyter og hva rabatten er.

Vilkår for kjøp

For å bruke Let’s deal sine tjenester gjelder følgende vilkår:


 • Du er 18 år eller eldre
 • Du besitter myndighet til å inngå skriftlige, juridiske avtaler
 • Du forstår og er enig med alle de spesifikke vilkår som presenteres i hver deal, samt i dette samlede dokumentet
 • Du er enig i at det er ditt ansvar å holde passordet til din konto hemmelig, samt å kontrollere at ikke din egen konto blir misbrukt
 • Du forstår at din konto er personlig, og ikke kan brukes av noen andre, heller ikke med din muntlige eller skriftlige tillatelse
 • Alle opplysninger du oppgir til Let's deal i alle prosesser som gjennomføres på våre plattformer er korrekte og fullstendige

Din konto

Hver bruker kan kun opprette én personlig konto. Brukeren er selv er ansvarlig for sikkerheten omkring sin konto, for eksempel at ikke passordet kommer på avveie og at ikke andre gis tilgang til kontoen. Let’s deal er ikke ansvarlig for tap eller ulempe som følge av misbruk av din konto såfremt slik tap ikke skyldes forhold innenfor Let’s deals kontroll. Hvis du oppgir uriktig info under registreringsprosessen eller senere, forbeholder Let’s deal seg retten til å stenge kontoen og eventuelt kreve erstatning for økonomisk tap eller kostnader som har påløpt som følge av dette.

Kjøp

Letsdeal.no fungerer som en annonseplattform for de leverandørene som presenteres på siden og i vår app. Med unntak av deals hvor Let`s deal AS spesifikt står oppført som selger under Dealen selges av, så er Let’s deal kun en formidler av de tjenester og produkter som publiseres. Avtale om kjøp av deal som du gjør inngås dermed kun med selskapet som er beskrevet i dealen og alt kjøpsrettslig ansvar ligger hos den respektive leverandøren. Ved kjøp godkjenner du at Let’s deal ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle reklamasjoner ved produktet eller tjenesten, herunder, inkludert, men ikke begrenset til, feil eller mangler, forsinkelse på levering, ikke-tilfredsstillende kundeopplevelse, vare/tjeneste ikke som beskrevet eller ikke tilgjengelig leverandør. Let’s deal tar forbehold om skrivefeil i opplysninger om dealen, vilkår og prisetting.

Betalingskort som brukes under kjøpsprosessen må tilhøre samme person som eier av kontoen.

Ikke-avhentede pakker

Dersom pakker kjøpt gjennom en deal på letsdeal.no ikke blir hentet innenfor frist, og du forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi leverandør av dealen noen indikasjoner på hvorfor pakken ikke er hentet. I Angrerettlovens § 11 og § 15 står det spesifisert at disse vilkårene gjør at du som kunde mister rettighet til å kansellere avtalen. Let's deal har da rett til å kreditere kjøpet på vegne av leverandøren, samt at leverandøren har rett til å sende faktura pålydende fraktkostnader to veier, pluss 250 kr for å dekke håndteringskostnader.

Reklamasjon hos vår samarbeidspartner

Dersom varen har feil eller mangler har du reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjoner skal rettes direkte til selgeren/leverandøren av produktet eller tjenesten som annonseres på Let’s deal (se nærmere informasjon om selger/tjenesteyter gitt i tilknytning til dealen, eller på ditt kjøpsbevis). En viktig betingelse for reklamasjonsretten er at du fremsetter klagen overfor selger/tjenesteyter innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen. Merk at den absolutte reklamasjonsfristen er to år, eller fem år for varer som er ment å vare vesentlig lenger enn to år.

Angrerett

Ved kjøp på nett har kunder ifølge Forbrukerkjøpsloven 14 dagers angrefrist. Angrefristen rettes mot leverandøren av den aktuelle dealen, men Let’s deal kan videreformidle denne kommunikasjonen ved at du tar kontakt med vårt supportteam. Let’s deal forplikter seg ikke til å behandle angresaken utover dette, og ved kjøp er kunde inneforstått med at kjøpsavtalen er inngått mellom kunde og oppgitt leverandør av dealen.

Det er imidlertid visse vilkår som må fylles for at angreretten skal være gyldig. Retten til å angre frafaller ved følgende tilfeller:

 • Hvis deal-koden er brukt
 • Hvis time eller opphold er booket på deal som krever dette (eks. frisørsalong og hotell)
 • Hvis dealen gjelder bransjer/produkter som ikke dekkes av angreretten (for eksempel billetter til arrangementer/konserter)

»Angrerettsskjema

Personopplysninger

Let’s deal behandler opplysninger om brukerne av Let’s deals tjenester. I tillegg til de opplysninger som du registrerer i forbindelse med opprettelsen av din brukerkonto hos Let’s deal, registrerer Let’s deal hvilke tjenester du benytter. Dine personopplysninger brukes til å gjennomføre avtalen med deg, administrasjon av kundeforholdet, i forbindelse med markedsføring (herunder blant annet e-post, SMS, MMS og Push), og til å forbedre og videreutvikle Let’s deals tjenester. Eventuell behandling av personopplysninger utover dette vil være basert på særskilt samtykke fra deg. Utlevering av dine personopplysninger kan skje til det konsern Let’s deal er en del av (Schibsted Media Group) og for øvrig til tredjeparter. Dette skjer i den grad det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, for eksempel til våre leverandører av betalingsløsninger.

Du vil alltid ha mulighet til å ta kontakt med Let’s deal for å få vite hvordan vi behandler personopplysningene dine. Du vil også kunne rette eller supplere de opplysningene Let’s deal har registrert om deg ved å logge inn med brukernavn og passord på din brukerkonto.

Let’s deal AS er behandlingsansvarlig for personopplysinger som behandles i forbindelse med tjenester levert av Let’s deal. Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på på www.letsdeal.no/support.

Bruk av teknologi for lagring og tilgang til opplysninger på ditt kommunikasjonsutstyr

Let’s deal benytter seg av teknologi (for eksempel cookies, eller informasjonskapsler) som muliggjør lagring og tilgang til opplysninger på din datamaskin og andre enheter (for eksempel mobil og nettbrett). Slik teknologi brukes dels fordi det er nødvendig for at våre tjenester skal fungere og dels for at det skal være lettere for deg å bruke tjenestene (for eksempel enklere innlogging).

Du samtykker til at Let’s deal benytter trafikkdata som er tilgjengelig ved hjelp av slik teknologi som beskrevet ovenfor til å analysere og forbedre tjenesten og til å vise deg markedsføring tilpasset ditt bruksmønster.

Om du ikke vil tillate lagring av for eksempel cookies på din datamaskin må du slå av funksjonen i webleseren. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du mister funksjonalitet, kanskje også at tjenestene ikke fungerer som forutsatt.

Kortopplysninger

Håndteringen av kortopplysninger skjer hos vår samarbeidspartner PayEx, en PCI-sertifisert betalingstjeneste. Samtlige transaksjoner hos PayEx er kryptert med høyest mulig sikkerhet og Letsdeal.no ser aldri dine kortopplysninger.

Ved kjøp lagres kortet ditt om ikke annet angis. Det gjør at det neste kjøpet ditt blir lettere, ved at du ikke trenger å ha kortet med deg når du handler. Lagringen er tidsbegrenset, og kontrolleres av PayEx – ingen ansatte i Let’s deal AS har tilgang på informasjonen. Avtalen godkjennes når du gjennomfører kjøpet. Mer informasjon finnes på siden hvor du legger inn kortopplysningene.

Betaling

Betaling kan kun gjøres med debit- eller kredittkort som er koblet til Visa, Mastercard eller Maestro fra følgende land; Norge, Sverige, Danmark (inkludert Færøyene og Grønland), Finland (inkludert Åland) og Island. Ingen ekstra avgifter tilkommer. Når du kjøper en deal reserveres beløpet på ditt kort til dealen er blitt aktiv. Om tilstrekkelig mange kjøper dealen, trekkes det reserverte beløpet fra kortet og du får en mail med informasjon om hvordan du kan benytte dealen. Om ikke tilstrekkelig mange har kjøpt dealen når tiden har gått ut, oppheves reservasjonen og ingen penger trekkes fra ditt kort.

Hvis du har betalt med et universalgavekort eller lignende, og benytter deg av angrerett/reklamasjon eller annen årsak som medfører at du må få beløpet tilbakebetalt, er det ditt ansvar som kunde å ta vare på gavekortet eller opplyse til Let's deal ved første kontakt hvis du ikke er i besittelse av gavekortet lenger. Dette er fordi at alle tilbakebetalinger automatisk går tilbake til kortet som ble benyttet ved betaling. Hvis Let's deal ikke får beskjed om at du ikke har tilgang til gavekortet lenger ved første kontakt, vil beløpet tilbakeføres til gavekortet og dette er ikke mulig å endre i etterkant.

Fakturabetaling

Kunder med norsk personnummer kan også velge å betale med en fakturaløsning gjennom vår samarbeidspartner Klarna. Kunde godkjenner at Let’s deal sender de innsendte persondata kryptert over til Klarna for godkjenning, og at Klarna gjennomfører en kredittsjekk før betalingen går gjennom. Om kredittsjekken ikke godkjennes kommer kjøpet ikke til å gå gjennom. Personopplysninger håndteres i henhold til norsk lovverk. Klarna bruker personopplysningene for å gjøre kundeanalyser, identifikasjon, kredittkontroll og markedsføring. Personnummeret brukes som kundenummer ved kontakt med kundeservice.

For å kunne benytte deg av Klarna faktura må dealen koste minst 100 kr. Minste beløp som kan delbetales til Klarna er 50 kr i måneden, eller 24/1 av lånebeløpet. Årsrenten er i 19.90%. Ved sum på 10 000 kr og betaling over ett år er den effektive renten 29.22%. Effektivrenten varierer avhengig av lånebeløpet, og hvor stor del av lånet som betales ned hver måned. Fullstendige fakturavilkår finner du på www.klarna.com. Om betalingen uteblir kommer et purregebyr i tillegg, samt forsinkelsesrente på 25.50%.

Let's deal kan ikke besvare spørsmål knyttet til bruk av Klarna Faktura. Spørsmål bes rettet til klarna.com.

Let's deal-kroner

Let’s deal-kroner er en type virtuell valuta som er tilknyttet din Let’s deal-konto. Den summen du har inneværende på din Let’s deal-konto kan ikke tas ut i kontanter, overføres til bankkonto eller brukes i noen andre sammenhenger enn kjøp av deals på Let’s deals plattformer. Summen kan heller ikke selges eller overføres til noen annen Let’s deal-konto enn din egen. Summen som er overført til denne kontoen kan ha en begrenset levetid.

Frakt ved levering av fysiske produkter

Noen deals inkluderer en fraktkostnad, dersom den skal sendes hjem til en angitt adresse. Fraktkostnaden varierer, men står alltid spesifisert under vilkår i hver enkelt deal. Fysiske produkter som selges på Let's deal leveres kun til adresser i fastlands-Norge.

Bruk av dealen

Dealen kan kun benyttes i sin helhet og gjelder for ett kjøpstilfelle innenfor en gyldighetsperiode som vil være nærmere angitt. Det er ikke mulig å ha deler av dealen til gode, få deler av den i kontanter eller å bruke dealen flere ganger. Dealen kan heller ikke kombineres med andre rabatter om dette ikke er beskrevet eksplisitt. I noen få dealer selges imidlertid gavekort – da kan beløpet i noen tilfeller deles opp og brukes ved to eller flere besøk. Du oppfordres til å lese vilkårene som gjelder for hver enkelt deal. Let’s deal er ikke ansvarlig for tap av verdier, skade eller juridiske konsekvenser som oppstår som resultat av at en deal er kjøpt og/eller brukt. Du vil ikke få refundert beløpet du har betalt om du ikke benytter dealen innen gjeldende frister.

Bruk av siden

Følgende regler gjelder for bruk av siden, og Let’s deal forbeholder seg retten til å straffeforfølge brudd på disse reglene:

 • All tekst og alle bilder og andre medier som brukes på denne siden er kopibeskyttet av sine respektive rettighetshavere, og kan ikke benyttes under noen omstendigheter uten skriftlig tillatelse
 • Det er ikke lov å overvåke, kopiere eller innsamle informasjon fra våre plattformer gjennom bruk av ”spider”, ”robot” eller ”scraper” automatisk eller manuelt uten skriftlig tillatelse
 • Let's deal forbeholder seg retten til å blokkere bestemte IP-adresser, IPS'er eller på annen måte utestenge brukere uten å oppgi grunn
 • Det er ikke lov til å gjennom noen som helst bevisst handling legge til rette for at våre tjeneste kan stenges, helt eller delvis, som resultat av overbelastning, eller som tilfører våre plattformer en unødvendig stor belastning
 • Det er ikke lov til å forsøke å ”hacke” eller teste sikkerheten eller konfigureringen på noen av våre plattformer
 • Å forsøke, eller å faktisk få tilgang til data som ikke er ment for sluttbrukere er ikke lov, enten som et resultat av egne handlinger, eller som et resultat av hendelser utenfor vår kontroll. Brukere som opplever at de har tilgang til slik informasjon plikter å melde fra til vår supportavdeling om dette
 • Deals presentert på våre plattformer kan ha en begrensning på hvor mange som kan kjøpes, enten totalt eller av hver kunde. Det er ikke lov til å forsøke å omgå de begrensningene som er satt på noen måte.
 • Det er ikke lov til å gi tilgang til Let's deal sine plattformer gjennom noen andre sider eller plattformer, inkludert, men ikke begrenset til, såkalte ”proxy”-løsninger
 • Du aksepterer at det kan være forstyrrelser i plattformens funksjonalitet som fører til at hele eller deler av vår tjeneste er tilgjengelig i perioder. Du aksepterer videre at dette kan være resultat av hendelser både innenfor og utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, oppdateringer eller teknisk vedlikehold. Let's deal forbeholder seg retten til å gjøre våre plattformer utilgjengelig for én eller alle brukere uten forvarsel og uten å oppgi grunn

Innsendte idéer

Let's deal forbeholder seg retten til å bruke innkommende forslag (slik som forslag til deals, utvikling av plattformen, til nye tjenester osv.) eller annet som kommuniseres til Let's deal uten ytterligere informasjon til/om innsender eller belønning til/av innsender.

Linker til andre sider

Alle våre plattformer kan inneholde linker til andre nettsider som ikke er eid av Let's deal. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på disse sidene.

Kommentarer i sosiale medier

Let’s deal lar i utvalgte tilfeller sine brukere kommentere, stille spørsmål eller på annen måte kommunisere direkte med Let’s deal på en måte som er synlig for alle brukere. Hver enkelt bruker er ansvarlig for innholdet i disse kommentarene, og Let’s deal verken støtter eller er medvirkende til hva som skrives av våre brukere og av andre. Hver bruker er også selv ansvarlig for å sette seg inn i hvem andre som kan se informasjonen som skrives, og legger inn kommentarer på eget ansvar. Det er ikke lov til å skrive kommentarer i andres navn eller benytte falskt navn. Let’s deal forbeholder seg retten til å fjerne eller skjule kommentarer uten å oppgi grunn. Kommentarer som oppfattes som reklame (”spam”) vil fjernes umiddelbart. Det er ikke lov til å legge ut kopibeskyttet materiale på våre sider. Innhold som krenker tredjeparts rettigheter vil bli fjernet så snart vi får melding om dette.

Logg inn

FACEBOOK-INNLOGGING


Trenger du hjelp?

Har du glemt ditt passord kan du få et nytt her

Om du har andre problemer med innloggingen, ikke nøl med å sjekke Let's deal Kundeservice

loader

Motta nyhetsbrev

For å ikke gå glipp av en god deal

Klockor, Hamburgare, Magretheskålar