letsdeal
Fjern søk
Se favoritter

Integritetspolicy

Introduksjon

Vi hos Let’s deal verner om våre brukeres integritet og vi arbeider derfor aktivt for å beskytte personopplysningene som vi behandler i vår drift.

Denne Integritetspolicyen forklarer hvordan og hvorfor Let’s deal behandler personopplysninger. Den forklarer også hvordan vi arbeider for å beskytte våre brukeres integritet og hvilke rettigheter du har når det gjelder vår behandling av personopplysninger.

Personopplysningsansvarlig for behandlingen som angis i denne policyen, om ikke annet angis, er Let’s deal AS (“Let’s deal” eller “vi”).

Definisjoner

Personopplysning
Hver opplysning som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Eksempel på personopplysninger er ditt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, informasjon om ditt betalingskort, IP-adresse etc.

Behandling
En handling eller kombinasjon av handlinger som gjelder personopplysninger. Eksempel på behandlinger er innsamling, lagring, publisering, anvendelse, redigering, sletting etc.

Personopplysningsansvarlig
En fysisk eller juridisk person som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og middelet for behandling av personopplysninger.

Personopplysningsbehandler
En fysisk eller juridisk person som behandler personopplysninger for den personopplysningsansvarliges regning.

Registrerte/Datasubjekt
Den identifiserte eller det identifiserbare individ som personopplysningene hører til.

Personopplysningsbehandleravtale
En avtale eller annen handling mellom personopplysningsansvarlig og personopplysningsbehandler som angir behandlingens formål, hvilke typer personopplysninger som blir behandlet, kategorier av registrerte og pliktene og rettighetene til den personopplysningsansvarlige.

Partner
En juridisk eller fysisk person som gjennom kontrakt med Let’s deal tilbyr eller selger varer og/eller tjenester via Let’s deals plattformer.

Rettslig grunnlag
For at Let’s deal skal ha tillatelse til å behandle personopplysninger kreves det støtte i de nye personvernreglene til EU (General Data Protection Regulation). En slik type støtte kaller vi for rettslig grunnlag.

 

Om rettslig grunnlag för vår behandling av personopplysninger

Let’s deal behandler personopplysninger i henhold til lov, hvilket innebærer at vi har rettslig grunnlag for vår behandling av personopplysninger. Hvilket rettslig grunnlag vi har avhenger av hvilken type behandling det dreier seg om.

Det rettslige grunnlaget som Let’s deal benytter seg av er følgende:

Samtykke
Når du som bruker gir Let’s deal ditt samtykke for en spesifikk behandling av dine personopplysninger.

Kontraktsmessige forpliktelser
Om behandlingen er nødvendig for å gjennomføre en avtale mellom deg og Let’s deal, eller for å kunne gjennomføre en begjæring fra deg innen en slik avtale inngås.

Legitim interesse
Når behandlingen er nødvendig for Let’s deals legitime interesse og at individets interesse for beskyttelse av sine personopplysninger ikke veier tyngre.

Rettslig forpliktelse
Når behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som er foreskrevet av norsk lov eller EU/EØS-rett.

I blant har Let’s deal flere rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger. For eksempel kan Let’s deal behandle personopplysninger basert på samtykke, samtidig som vi i henhold til loven må behandle personopplysninger. Dette innebærer at selv om samtykket trekkes tilbake, kan Let’s deal fortsette å behandle personopplysningene om vi har et annet rettslig grunnlag for vår behandling.

Om Let’s deals rolle og ansvar for personopplysninger

Let’s deal er en markedsføringskanal og mekler av tjenester og varer. Det er også tilfeller når vi selger varer eller tjenester i vårt eget navn. På grunn av denne allsidige rollen, kan det noen ganger være vanskelig å forstå omfanget av vårt personopplysningsansvar.

Når en partner er oppført som selger av en avtale, er vi ansvarlige for behandling av personopplysninger i forbindelse med vår meklingsoppgave. Partneren er derimot ansvarlig for personopplysninger for behandlingen som gjøres for å levere / utføre det kunden har kjøpt. Partner er dermed ansvarlig for behandlingen og at den oppfyller kravene i gjeldende databeskyttelseslovgivning.

Når vi er oppført som selger av en avtale, er vi ansvarlige for personopplysningene for behandlingen som skjer for å få ditt produkt / tjeneste levert / utført. Dette betyr at aktørene vi ansetter for å håndtere pakking og levering, for eksempel, fungerer som personopplysningsbehandler for oss. Med disse parter inngår vi spesielle avtaler, inkludert for å sikre at dine personopplysninger ikke blir brukt til andre formål enn å motta det du har kjøpt.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om vår eller vår partners personopplysningsansvar.

Hvorfor må Let’s deal behandle personopplysninger?

Vi hos Let’s deal vil fortsette å kunne tilby våre brukere og kunder så bra deals som mulig også i fremtiden. Vi ønsker også å kunne tilby deg en optimal brukeropplevelse når du benytter noen av Let’s deals tjenester. For å kunne gjøre dette, må Let’s deal behandle personopplysninger for en rekke ulike formål, nemlig følgende:

1. For å kunne gjennomføre den avtalte ytelsen
Let’s deal behandler personopplysninger for å kunne tilby vår webbside og app. I tillegg behandler vi personopplysninger for å kunne tilby våre tjenester og produkter kjøpt gjennom Let’s deal.

2. For å kunne personalisere våre tjenester
Let’s deal streber etter å kunne tilby våre brukere anbefalinger og tilpassede tjenester basert på hva den spesifikke brukeren har for preferanser, eksempelvis basert på tidligere adferd når man har anvendt Let’s deals tjenester. Let’s deal vil kunne ekskludere innhold fra våre tjenester som du ikke har interesse for.

3. For å kunne føre statistikk over hvordan våre tjenester benyttes for å kunne forbedre dem
Det er av stor betydning for Let’s deal å hele tiden kunne utvikle våre tjenester slik at de tilpasses etter våre brukeres ønsker. En viktig del i dette utviklingsarbeidet omfatter å forstå hvordan våre brukere interagere med Let’s deals tjenester. Derfor samler vi inn data om brukernes oppførsel på nettstedet, appen og i nyhetsbrevene våre. Vi konverterer disse dataene til aggregerte data, som ikke kan identifisere enkeltbrukere. Med denne samlede data kan vi forstå trender, se hvilke produkter som tiltrekker kunder, identifisere problemer i tjenestene våre og mye mer. Til slutt fører dette til en bedre opplevelse av Let’s deal.

4. For å kunne gjennomføre feilsøking og for å motarbeide misbruk av våre tjenester
Let’s deal behandler personopplysninger, inkludert bruker-ID, IP-adresse og e-postadresse, for å kunne gjennomføre feilsøking i våre systemer. Denne behandlingen gjennomføres for å kunne oppdage hvilke av våre brukere som har blitt påvirket av eventuelle feil i våre systemer og for at Let’s deal skal kunne tilby et tilstrekkelig nivå av IT-sikkerhet. Let’s deal behandler også personopplysninger for å motarbeide misbruk av våre tjenester. Eksempler på denne typen misbruk kan være forsøk på å urettmessig få tilgang til våre brukerkonti, bedragerier, spam eller andre typer av ondsinnet adferd. Behandlingen av personopplysninger for disse to formålene er begrunnet med Let’s deals legitime interesse.

Ved mistanke om bedrageri eller annen kriminell virksomhet gjennom bruk av Let’s deals tjenester eller tjenester som ligger i nær tilknytning til Let’s deal, reserverer Let’s deal seg retten å kunne dele de nødvendige personopplysninger med relevant myndighet for å utrede saken. Denne behandlingen er begrunnet med en rettslig forpliktelse. Det forekommer også at våre tjenesteleverandører, for eksempel Klarna, begjærer informasjon fra Let’s deal for å kunne utføre interne utredninger som senere kan lede til politianmeldelse. Ved slike tilfeller, reserverer vi oss retten å levere informasjon til disse tjenesteleverandørene, inkludert personopplysninger, som er nødvendig for å utrede den spesifikke saken. Denne behandlingen av personopplysninger er begrunnet med Let’s deals legitime interesse.

5. För å kunne tilby markedsføring
Let’s deal ønsker å kunne tilby våre brukere relevant markedsføring. I de tilfeller hvor Let’s deal ikke har annonser på vår egen plattform, samarbeider vi med annonseringsplattformer for å kunne tilby markedsføring på andre nettsider basert på våre brukeres tidligere interesser og adferd. Med disse annonseringsplattformer deler vi informasjon om hva du har vist interesse for når du interagerer med våre tjenester. Takket være denne informasjonen kan du se relevante annonser selv om du er inne på andre nettsider.

Let’s deal er personopplysningsansvarlig for de personopplysninger som samles fra deg med det formål å kunne tilby relevant markedsføring når vi benytter Google-tjenester (Adwords of Doubleclick) og Facebooks tilpassede målgrupper der vi laster opp kundelister. Når det gjelder Facebook Pixel, SDK, Appnexus og Criteo, er hver og en av disse personopplysningsansvarlige, hvilket innebærer at hver og en er ansvarlig for at man har et rettslig grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger. I vår cookie-policy kan du lese mer om hvordan du kan endre innstillingene dine angående vår bruk av disse funksjonene.

Et spesialtilfelle når det kommer til markedsføring er vår bruk av Facebooks tilpassede målgrupper. Ved hjelp av denne tjenesten har vi mulighet til å skape målgrupper basert på de interessene våre brukere og våre kunder har vist når de har interagert med Let’s deal, og nå ut til disse personene på Facebook. Bruken av denne funksjonen innebærer ikke at Facebook tar del av dine interesser eller noen data som dreier seg om din relasjon med Let’s deal. Denne tilpasningen som gjøres for å skape målgrupper som skal vises relevant markedsføring, skjer lokalt hos Let’s deal og e-postadressene som inngår i behandlingen hashes/anonymiseres innen de overføres til Facebook. Dette innebærer at Facebook ikke har tilgang til dine interesser når vi benytter tilpassede målgrupper. Bruken av denne tjenesten begrunner vi med Let’s deals legitime interesse. Du skal ikke inngå i en tilpasset målgruppe lenger enn 6 måneder fra ditt seneste besøk på Let’s deal, eller 12 måneder etter du gjennomførte ditt siste kjøp hos Let’s deal. Vil du bli unntatt fra denne typen aktivitet, trykk her for å komme i kontakt med oss, så kan vi forklare hvordan du tilpasser dine annonser på Facebook.

6. For å kunne tilby markedsføring via e-post
Let’s deal sender nyhetsbrev via e-post til de som har samtykket til dette, men også til aktive brukere eller aktive kunder. Utsendelse til aktive brukere og aktive kunder inkluderer behandling av e-postadresse. Behandlingen av personopplysninger for dette formålet, er begrunnet med Let’s deals legitime interesse og på samtykke. Om du ikke lenger vil motta nyhetsbrev via e-post, kan du klikke her.

Noen ganger sender vi ut tilbud via e-post som vi tror kan være av interesse for deg. Dette gjør vi bare hvis du har kjøpt fra oss i nærliggende tid. Det juridiske grunnlaget for dette er vår legitime interesse av å kunne gi deg unike tilbud. Kontakt oss hvis du ikke ønsker å motta denne typen tilbud.

7. For å kunne måle effektiviteten av vår markedsføring på andre nettsider
Let’s deal benytter seg av ulike tjenester for å kunne måle effektiviteten av markedsføring som gjøres via andre nettsider og kanaler enn Let’s deal. Denne målingen kan omfatte hvor mange av våre brukere som kom via en spesifikk annonse eller kampanje. I forbindelse med denne bruken samler vi inn data om hvor mange brukere som kom gjennom en spesifikk annonse eller kampanje og hvordan konverteringen så ut i etterkant. For at Let’s deal skal kunne gjennomføre denne typen av målinger, behøver vi ditt samtykke.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler Let’s deal?

De personopplysninger som behandles av Let’s deal er oppdelt i tre kategorier:

1. Informasjon du selv gir til Let’s deal

Hvis du oppretter en konto for å logge på Let’s deal, må du oppgi e-postadresse og navn.

Let’s deal behandler også personopplysninger for å kunne gjennomføre sine kontraktmessige forpliktelser mot deg som kunde. For eksempel må Let’s deal behandle dine personopplysninger for at du skal kunne betale for en vare eller tjeneste, eller for at vi skal kunne levere et produkt til deg. De personopplysninger som kan komme til å behandles for dette formål inkluderer ditt navn, e-postadresse, adresse og telefonnummer. Behandlingen pågår frem til kjøp eller leveranse har blitt gjennomført, med en ytterligere lagringstid på 36 måneder for at Let’s deal skal kunne håndtere reklamasjoner og andre forbrukerrelaterte tjenester. Den behandling som gjøres under de ytterligere 36 månedene er rettslig begrunnet. Vi er lovpålagt å lagre visse transaksjonsdata i 5 år. Slike data kan inneholde personopplysninger.

Når du kontakter Let’s deal, for eksempel vår kundeservice, kan du komme til å dele personopplysninger med oss, avhengig av hva ditt spesifikk ærende handler om. Behandlingen for dette formål er begrunnet på Let’s deals legitime interesse av å tilby brukere og kunder en servicefunksjon som gjelder ulike ærender. Behandlingen kan også begrunnes på en avtale mellom Let’s deal og deg, avhengig av hvorfor du kontakter Let’s deal, som kunde eller som en person som har generelle spørsmål om Let’s deals tjenester. Personopplysningene som behandles for dette formål lagres bare under den tiden som er nødvendig for å kunne håndtere ærendet.

Når du gir feedback på en deal eller på vår kundeservice, kan du komme til å dele personopplysninger med Let’s deal. Hva du deler med oss avhenger av hva du velger å inkludere i din feedback. Om du velger å dele personopplysninger via våre feedback-funksjoner kommer Let’s deal til å behandle disse på bakgrunn av Let’s deals legitime interesse av å kunne evaluere Let’s deals service-funksjoner. Personopplysningene kommer bare til å bli lagret frem til feedbacken har blitt innsamlet og anonymisert, hvilket skal skje når vi har gått gjennom din feedback.

Når du benytter din angrerett eller om du reklamerer på en vare hos oss, kan det være at Let’s deal må behandle ditt kontonummer for å kunne gjøre tilbakebetalinger til deg. Slike tilbakebetalinger kan være nødvendige i tilfeller hvor en partner ikke har kunne gjennomføre sine forpliktelser til deg som kunde, eller om den tjenesten eller produktet du har kjøpt ikke stemmer overens med dine forventninger og du i henhold til norsk lov rett til å gjøre en reklamasjon. Denne behandlingen av personopplysninger er begrunnet med de kontraktsmessige forpliktelsene som Let’s deal har mot deg som kunde. I visse tilfeller kan behandlingen også begrunnelse med rettslig forpliktelse som Let’s deal har mot deg som kunde. I visse tilfeller kan behandlingen til og med begrunnes med rettslig forpliktelse, nemlig at Let’s deal skal kunne gjennomføre sine forbrukerrelaterte forpliktelser. Personopplysningene lagres frem til tilbakebetalingen er gjort. Deretter skal behandlingen opphøre om ikke Let’s deal har annet rettslig grunnlag for sin behandling.

2. Informasjon om hvordan våre brukere benytter våre tjenester

Når du benytter Let’s deals tjenester, samler vi informasjon om hvilke deler av våre tjenester du benytter, samt hvordan disse benyttes. Den informasjonen som vi behandler kan inkludere følgende personopplysninger:

Informasjon om din enhet

Gjennom å benytte tekniske logger og andre verktøy, registrerer Let’s deal informasjon om hvilken enhet du bruker, for eksempel hvilken produsent din enhet har, hvilket operativsystem din enhet bruker, samt hvilken versjon din nettleser har. Let’s deal samler også inn informasjon om din oppkobling til våre tjenester. Slik informasjon inkluderer blant annet din IP-adresse.

Denne behandlingen muliggjør at Let’s deal kan tilpasse måten våre tjenester vises for deg, så de stemmer overens med din enhet, din oppkobling, samt din brukersituasjon. Denne behandlingen av personopplysninger er begrunnet med Let’s deals legitime interesse for å kunne tilby en fungerende tjeneste.

Informasjon om hvordan våre brukere benytter våre tjenester

Vi samler inn informasjon om hvordan brukerne våre samhandler med våre tjenester for forbedrings- og analyseformål. Slik informasjon inkluderer IP-adresser, brukeratferd og brukerinteresser, som deretter konverteres til aggregerte og anonymiserte data. Denne behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse for å kunne analysere og forbedre tjenestene våre. For å hjelpe oss bruker vi verktøy som Google Analytics 360, Google Analytics for Firebase, Google Optimize 360 og Hotjar. I Google Analytics 360, Google Opitimize 360 og Google Analytics for Firebase lagrer vi dine personlige data i 14 måneder fra innsamlingstidspunktet. I Hotjar lagrer vi dine personopplysninger i 12 måneder fra innsamlingstidspunktet. Du har rett til å bli fritatt for denne typen behandling i innstillingene våre, som du finner nederst på skrivebordet og mobilsidene eller under Mine sider> Innstillinger> Personlige data i appen.

Vi behandler også personopplysninger for å personalisere våre tjenester og e-post til våre brukere og kunder, alt for å gi deg en skreddersydd opplevelse av Let’s deal. Den personlige informasjonen som brukes til dette formålet er din e-postadresse, din bruker-ID, din IP-adresse, din brukeratferd og din tidligere kjøpshistorikk hos Let’s deal. Denne behandlingen er basert på vår legitime interesse. Vi lagrer bare dine personopplysninger i 12 måneder fra personopplysningene ble samlet inn. Hvis du ikke ønsker å bli gjenstand for denne typen behandling, kan du endre dette i personverninnstillingene. Du finner disse nederst på webbsiden og mobilsiden, eller under Min side > Innstillinger > Personopplysninger i appen.

Informasjon om din geografiske posisjon

Let’s deal har mulighet til å kunne tilby tjenester som er tilpasset til hvor du befinner deg, men da behøver vi ditt samtykke. Om du ikke har gitt ditt samtykke, kommer ikke Let’s deal til å samle inn din geografiske posisjon, så vidt vi ikke har rettslig grunnlag for å gjøre det.

De personopplysinger som omfattes av denne behandling er din IP-adresse og din geografiske posisjon. Behandlingen pågår frem til du tilbakekaller ditt samtykke eller fram til Let’s deal mangler rettslig grunnlag for behandlingen. For å trekke tilbake ditt samtykket for deling av denne informasjonen må du deaktivere samtykket i din mobil eller i nettleseren.

Cookies og annan lokal lagring av data

Når du benytter Let’s deals tjenester, benytter vi oss av cookies og annen type av lokal lagring av data. Let’s deal benyttes cookies for å kunne tilby en fungerende hjemmeside, for å samle inn og analysere hvordan våre brukere interagerer med våre tjenester og hvis du har gitt ditt samtykke, for å kunne gi deg relevant markedsføring på andre nettsider. Klikk her for å komme til Let’s deals Cookie-policy, der du kan lese mer om hvordan vi benytter oss av cookies og annen lokal lagring av data.

3. Informasjon fra andre aktører

Det forekommer at Let’s deal får personopplysninger fra andre aktører og ikke direkte fra deg som bruker. Dette kan forekomme når myndigheter kontakter Let’s deal med en viss type av informasjon, eller om en betalingstjeneste videreformidler betalingsinformasjon til Let’s deal.

Personopplysninger under denne kategorien kan omfatte opplysninger knyttet til ditt kjøp, for eksempel betalingsmetode, kjøpt produkt, pris etc. Ettersom flyten av informasjon ikke styres av Let’s deal kan vi ikke gi en uttømmende liste over hvilke typer av personopplysninger som kan forekomme. Dermed kan vi heller ikke angi hvilket rettslig grunnlag som kan benyttes ved behandling av slike personopplysninger. Om du har spørsmål angående denne typen av situasjoner, kontakt gjerne vår kundeservice så hjelper de deg videre.

Vem deler Let’s deal dine personopplysninger med?

Ved visse tilfeller må Let’s deal dele informasjon, inkludert personopplysninger, med partnere og andre tjenesteleverandører. Let’s deal kommer til å være transparente med hvilke personopplysninger som vi deler og hvem vi deler disse med. Let’s deal tar også en rekke forsiktighetsregler, tilpasset til hvem Let’s deal deler personopplysningene med. Dette for å sikre at dine personopplysninger ikke behandles for andre formål enn tiltenkt.

Let’s deal kan komme til å dele personopplysninger med tredjepart som operer i rollen som personopplysningsbehandler, hvilket innebærer at denne tredjeparten behandler personopplysninger for Let’s deal. Personopplysningsbehandleren er underlagt konfidensialitet og de kan ikke behandle personopplysninger for Let’s deal for andre formål enn å for å levere de avtalte tjenestene til Let’s deal.

For å sikre at Let’s deals personopplysningsbehandlere følger relevant lovgivning, innleder vi prosesser med å inngå spesifikke avtaler med disse. Slike avtaler, kalt personopplysningsbehandleravtaler, skal sikre at personopplysningsbehandleren behandler personopplysninger for Let’s deal utelukkende for de avtale formålene.

Det forekommer også tilfeller hvor Let’s deal deler personopplysninger med en tredjepart som ikke kan anses som en personopplysningsbehandler. Ved slike tilfeller kommer vi til å være transparente om hvordan og hvorfor vi deler personopplysninger med en slik part.

Hvordan sikrer Let’s deal dataminimering?

Let’s deal kommer bare til å behandle personopplysninger som er tilstrekkelige, relevante og begrensede til hva som er nødvendig for å kunne oppfylle formålet for behandlingen. Let’s deal arbeider aktivt og systematisk for å kunne sikre at overflødige personopplysninger er unntatt fra vår behandling.

Hvor lenge lagrer Let’s deal dine personopplysninger?

Let’s deal behandler dine personopplysninger kun under den tidsperioden som er nødvendig for å kunne oppfylle formålet med hvorfor personopplysningene behandles eller den tidsperioden som er nødvendig for å kunne oppfylle en rettslig forpliktelse. Behandling for å kunne oppfylle en rettslig forpliktelse skjer i tilfeller hvor Let’s deal må lagre bilag for bokføringshensyn eller når Let’s deal må ta vare på kundeopplysninger for å kunne gjennomføre reklamasjoner eller andre forbrukerrelaterte oppgaver.

Hvor behandler Let’s deal personopplysninger?

Let’s deal streber etter å kun behandle personopplysninger innen EU- eller EØS-området. I visse tilfeller forekommer det at Let’s deal eller Let’s deals partnere har sine servere utenfor EU- eller EØS-området. Ved slike tilfeller innleder Let’s deal prosesser om å inngå spesielle personopplysningsbehandlingsavtaler som er tilpasset til en behandling utenfor EU- eller EØS-området.

Uansett hvor dine personopplysninger behandles, tar Let’s deal forhåndsregler for å sikre at dine personopplysninger ikke behandles for andre formål enn hva som er avtalt.

Dine rettigheter

Du har, med de begrensninger som følger av gjeldende lovgivning, å ha følgende rettigheter:

  • Rett till innsyn, inkludert å begjære et utdrag over hvilke personopplysninger Let’s deal behandler om deg med de begrensninger som bestemmes av loven,
  • Å begjære at Let’s deal redigerer personopplysninger som gjelder deg, i samsvar med loven,
  • Å få sine personopplysninger slettet i den grad denne muligheten finnes i henhold til loven,
  • Rett till begrensning av behandling,
  • Rett till å protestere mot behandling, og
  • Å få sine personopplysninger overført til en annen personopplysningsansvarlig (dataportabilitet).

Etter å ha gitt Let’s deal ditt samtykke kan du når som helst tilbakekalle dette samtykke koblet til en viss type av behandling av personopplysninger. Følgen av at du tilbakekaller ditt samtykke blir at Let’s deal stopper den behandling som samtykket gjelder, men bare om vi ikke har annet rettslig grunnlag for behandlingen.

Let’s deal kan fortsette sin behandling av personopplysninger i den grad det er nødvendig for å følge relevant lovgivning. Dermed kan dine rettigheter under dette avsnittet begrenses av lovgivning.

Når Let’s deal behandler personopplysninger basert på Let’s deals legitime interesse, har du i visse tilfeller rett til å bli unntatt fra slik behandling. Om du begjærer å bli unntatt fra en slik type behandling, må Let’s deal vise deg hvorfor Let’s deals legitime interesse veier tyngre enn din «individuelle interesse», spesielt med hensyn til hvor inntrengende dette er på dine rettigheter og friheter.

Om du vil benytte deg av noen av disse rettigheter, vennligst send en forespørsel til [email protected]. Når du sender en slik forespørsel, må du identifisere deg selv gjennom en fotokopi av enten ditt førerkort, ditt pass, ID-kort eller annen dokumentasjon som styrker din identitet.

Endringer i denne Integritetspolicy

Let’s deal kommer kontinuerlig til å oppdatere denne Integritetspolicyen for å sikre at den stemmer overens med de tjenester som Let’s deal tilbyr. Den siste versjonen kommer til å være tilgjengelig på letsdeal.no/integrity

* Den siste oppdateringen ble gjort 2022-07-07

Kontaktinformasjon

Om du har noen spørsmål om denne Integritetspolicy eller hvordan vi behandler personopplysninger, vennligst kontakt vår kundeservice på [email protected].

Du kan til og med kontakte Datatilsynet om du ønsker å klage på Let’s deals behandling av personopplysninger.

Vil du komme i kontakt med vårt personvernombud, kan du kontakte [email protected].