Let's deal

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

 

Introduksjon

Vi hos Let’s deal verner om våre brukeres integritet og vi arbeider derfor aktivt for å beskytte personopplysningene som vi behandler i vår drift.

Denne Integritetspolicyen forklarer hvordan og hvorfor Let’s deal behandler personopplysninger. Den forklarer også hvordan vi arbeider for å beskytte våre brukeres integritet og hvilke rettigheter du har når det gjelder vår behandling av personopplysninger.

Personopplysningsansvarlig for behandlingen som angis i denne policyen, om ikke annet angis, er Let’s deal AS (“Let’s deal” eller “vi”). Let’s deal er en del av Schibsted Media Group.

 

Definisjoner

Personopplysning

Hver opplysning som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Eksempel på personopplysninger er ditt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, informasjon om ditt betalingskort, IP-adresse etc.

 

Behandling

En handling eller kombinasjon av handlinger som gjelder personopplysninger. Eksempel på behandlinger er innsamling, lagring, publisering, anvendelse, redigering, sletting etc.

Personopplysningsansvarlig

En fysisk eller juridisk person som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og middelet for behandling av personopplysninger. Let’s deal er personopplysningsansvarlig for den behandling som nevnes i denne integritetspolicy om ikke annet fremgår.

 

Personopplysningsbehandler

En fysisk eller juridisk person som behandler personopplysninger for den personopplysningsansvarliges regning.

 

Registrerte/Datasubjekt

Den identifiserte eller det identifiserbare individ som personopplysningene hører til.

 

Personopplysningsbehandleravtale

En avtale eller annen handling mellom personopplysningsansvarlig og personopplysningsbehandler som angir behandlingens formål, hvilke typer personopplysninger som blir behandlet, kategorier av registrerte og pliktene og rettighetene til den personopplysningsansvarlige.

 

Partner

En juridisk eller fysisk person som gjennom kontrakt med Let’s deal tilbyr eller selger varer og/eller tjenester via Let’s deals plattformer.

 

Rettslig grunnlag

For at Let’s deal skal ha tillatelse til å behandle personopplysninger kreves det støtte i de nye personvernreglene til EU (General Data Protection Regulation). En slik type støtte kaller vi for rettslig grunnlag.

 

Mer om rettslig grunnlag för Let’s deals behandling av personopplysninger

Let’s deal behandler personopplysninger i henhold til lov, hvilket innebærer at vi har rettslig grunnlag for vår behandling av personopplysninger. Hvilket rettslig grunnlag vi har avhenger av hvilken type behandling det dreier seg om.

Det rettslige grunnlaget som Let’s deal benytter seg av er følgende:

 

Samtykke

Når du som bruker gir Let’s deal ditt samtykke for en spesifikk behandling av dine personopplysninger.

 

Kontraktsmessige forpliktelser

Om behandlingen er nødvendig for å gjennomføre en avtale mellom deg og Let’s deal, eller for å kunne gjennomføre en begjæring fra deg innen en slik avtale inngås.

 

Legitim interesse

Når behandlingen er nødvendig for Let’s deals legitime interesse og at individets interesse for beskyttelse av sine personopplysninger ikke veier tyngre.

 

Rettslig forpliktelse

Når behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som er foreskrevet av norsk lov eller EU/EØS-rett.

 

I blant har Let’s deal flere rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger. For eksempel kan Let’s deal behandle personopplysninger basert på samtykke, samtidig som vi i henhold til loven må behandle personopplysninger. Dette innebærer at selv om samtykket trekkes tilbake, kan Let’s deal fortsette å behandle personopplysningene om vi har et annet rettslig grunnlag for vår behandling.

 

Hvorfor må Let’s deal behandle personopplysninger?

Vi hos Let’s deal vil fortsette å kunne tilby våre brukere og kunder så bra deals som mulig også i fremtiden. Vi ønsker også å kunne tilby deg en optimal brukeropplevelse når du benytter noen av Let’s deals tjenester. For å kunne gjøre dette, må Let’s deal behandle personopplysninger for en rekke ulike formål, nemlig følgende:

 

For å kunne gjennomføre den avtalte ytelsen

Let’s deal behandler personopplysninger for å kunne tilby våre tjenester og produkter. For eksempel behandler Let’s deal personopplysninger for å kunne levere produkter kjøpt via Let’s deal og for å kunne tilby våre innloggede brukere våre tjenester ut fra brukeravtalen som inngås mellom Let’s deal og en bruker. Behandlingen av personopplysninger for dette formålet begrunnes med våre kontraktmessige forpliktelser til deg.

 

For å kunne personalisere våre tjenester

Let’s deal streber etter å kunne tilby våre brukere anbefalinger og tilpassede tjenester basert på hva den spesifikke brukeren har for preferanser, eksempelvis basert på tidligere adferd når man har anvendt Let’s deals tjenester. Let’s deal vil kunne ekskludere innhold fra våre tjenester som du ikke har interesse for. For å gjøre dette, må vi behandle personopplysninger for å kunne forstå hva du som bruker finner interessant. Behandlingen av personopplysninger for dette formålet er begrunnet med vår legitime interesse.

 

For å kunne føre statistikk over hvordan våre tjenester benyttes for å kunne forbedre dem

Det er av stor betydning for Let’s deal å hele tiden kunne utvikle våre tjenester slik at de tilpasses etter våre brukeres ønsker. En viktig del i dette utviklingsarbeidet omfatter å forstå hvordan våre brukere interagere med Let’s deals tjenester. Derfor behandler vi personopplysninger, inkludert bruker-ID, IP-adresser og brukeradferd. Behandlingen av personopplysninger for dette formålet er begrunnet med vår legitime interesse.

 

For å kunne gjennomføre feilsøking og for å motarbeide misbruk av våre tjenester

Let’s deal behandler personopplysninger, inkludert bruker-ID, IP-adresse og e-postadresse, for å kunne gjennomføre feilsøking i våre systemer. Denne behandlingen gjennomføres for å kunne oppdage hvilke av våre brukere som har blitt påvirket av eventuelle feil i våre systemer og for at Let’s deal skal kunne tilby et tilstrekkelig nivå av IT-sikkerhet.

 

Let’s deal behandler også personopplysninger for å motarbeide misbruk av våre tjenester. Eksempler på denne typen misbruk kan være forsøk på å urettmessig få tilgang til våre brukerkonti, bedragerier, spam eller andre typer av ondsinnet adferd.

 

Behandlingen av personopplysninger for disse to formålene er begrunnet med Let’s deals legitime interesse.

 

Ved mistanke om bedrageri eller annen kriminell virksomhet gjennom bruk av Let’s deals tjenester eller tjenester som ligger i nær tilknytning til Let’s deal, reserverer Let’s deal seg retten å kunne dele de nødvendige personopplysninger med relevant myndighet for å utrede saken. Denne behandlingen er begrunnet med en rettslig forpliktelse. Det forekommer også at våre tjenesteleverandører, for eksempel Klarna, begjærer informasjon fra Let’s deal for å kunne utføre interne utredninger som senere kan lede til politianmeldelse. Ved slike tilfeller, reserverer vi oss retten å levere informasjon til disse tjenesteleverandørene, inkludert personopplysninger, som er nødvendig for å utrede den spesifikke saken. Denne behandlingen av personopplysninger er begrunnet med Let’s deals legitime interesse.

 

För å kunne tilby markedsføring

Let’s deal ønsker å kunne tilby våre brukere relevant markedsføring. I de tilfeller hvor Let’s deal ikke har annonser på vår egen plattform, samarbeider vi med annonseringsplattformer for å kunne tilby markedsføring på andre nettsider basert på våre brukeres tidligere interesser og adferd. Med disse annonseringsplattformer deler vi informasjon om hva du har vist interesse for når du interagerer med våre tjenester. Takket være denne informasjonen kan du se relevante annonser selv om du er inne på andre nettsider.

 

Let’s deal er personopplysningsansvarlig for de personopplysninger som samles fra deg med det formål å kunne tilby relevant markedsføring når vi benytter Google-tjenester og Facebooks tilpassede målgrupper der vi laster opp kundelister. Når det gjelder Facebook Pixel, SDK, Appnexus og Criteo, er hver og en av disse personopplysningsansvarlige, hvilket innebærer at hver og en er ansvarlig for at man har et rettslig grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger.

 

For å kunne gjennomføre rettet markedsføring som er relevant for våre brukere når de navigerer på andre nettsider, må Let’s deal ha sitt samtykke for denne typen av behandling av personopplysninger. Om vi ikke har ditt samtykke, kommer vi ikke til å dele dine personopplysninger med noen tredjepart for å kunne tilby rettet markedsføring.

 

Et spesialtilfelle når det kommer til markedsføring er vår bruk av Facebooks tilpassede målgrupper. Ved hjelp av denne tjenesten har vi mulighet til å skape målgrupper basert på de interessene våre brukere og våre kunder har vist når de har interagert med Let’s deal, og nå ut til disse personene på Facebook. Bruken av denne funksjonen innebærer ikke at Facebook tar del av dine interesser eller noen data som dreier seg om din relasjon med Let’s deal. Denne tilpasningen som gjøres for å skape målgrupper som skal vises relevant markedsføring, skjer lokalt hos Let’s deal og e-postadressene som inngår i behandlingen hashes/anonymiseres innen de overføres til Facebook. Dette innebærer at Facebook ikke har tilgang til dine interesser når vi benytter tilpassede målgrupper. Bruken av denne tjenesten begrunner vi med Let’s deals legitime interesse. Du skal ikke inngå i en tilpasset målgruppe lenger enn 6 måneder fra ditt seneste besøk på Let’s deal, eller 12 måneder etter du gjennomførte ditt siste kjøp hos Let’s deal. Vil du bli unntatt fra denne typen aktivitet, trykk her for å komme i kontakt med oss, så kan vi forklare hvordan du tilpasser dine annonser på Facebook. Vil du lese mer om Facebooks tilpassede målgrupper, trykk her.

 

For å kunne tilby markedsføring via e-post

Let’s deal sender nyhetsbrev via e-post til de som har samtykket til dette, men også til aktive brukere eller aktive kunder. Utsendelse til aktive brukere og aktive kunder inkluderer behandling av e-postadresse.

 

Behandlingen av personopplysninger for dette formålet, er begrunnet med Let’s deals legitime interesse og på samtykke. Om du ikke lenger vil motta nyhetsbrev via e-post, kan du klikke her.

 

For å kunne måle effektiviteten av vår markedsføring på andre nettsider

Let’s deal benytter seg av ulike tjenester for å kunne måle effektiviteten av markedsføring som gjøres via andre nettsider og kanaler enn Let’s deal. Denne målingen kan omfatte hvor mange av våre brukere som kom via en spesifikk annonse eller kampanje. For at Let’s deal skal kunne gjennomføre denne typen av målinger, behøver vi ditt samtykke.

 

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler Let’s deal?

For at Let’s deal skal kunne tilby deg som bruker en optimal opplevelse, må vi behandle ulike typer av informasjon, inkludert personopplysninger. De personopplysninger som behandles av Let’s deal er oppdelt i tre kategorier:

 

Informasjon du selv gir til Let’s deal

Når du skaper en brukerkonto hos Let’s deal kommer du til å dele personopplysninger som e-postadresse, navn, postnummer, kjønn, samt fødselsår. Behandlingen av disse personopplysningene gjøres for å kunne tilby funksjonalitet for din brukerkonto og for å kunne tilby de tjenester som avtalen om å skape en brukerkonto foreskriver. Kort fortalt gjennomføres denne behandlingen for at Let’s deal skal kunne gjennomføre sine kontraktsmessige forpliktelser mot deg som kontoinnehaver. De personopplysninger som behandles for dette formål lagres frem til du selv tar bort din brukerkonto, Let’s deal fjerner din brukerkonto eller fram til Let’s deal ikke lenger har lovlig grunn for fortsatt behandling.

 

Let’s deal behandler også personopplysninger for å kunne gjennomføre sine kontraktmessige forpliktelser mot deg som kunde. For eksempel må Let’s deal behandle dine personopplysninger for at du skal kunne betale for en vare eller tjeneste, eller for at vi skal kunne levere et produkt til deg. De personopplysninger som kan komme til å behandles for dette formål inkluderer ditt navn, e-postadresse, adresse og telefonnummer. Behandlingen pågår frem til kjøp eller leveranse har blitt gjennomført, med en ytterligere lagringstid på 36 måneder for at Let’s deal skal kunne håndtere reklamasjoner og andre forbrukerrelaterte tjenester. Den behandling som gjøres under de ytterligere 36 månedene er rettslig begrunnet.

 

Når du kontakter Let’s deal, for eksempel vår kundeservice, kan du komme til å dele personopplysninger med oss, avhengig av hva ditt spesifikk ærende handler om. Behandlingen for dette formål er begrunnet på Let’s deals legitime interesse av å tilby brukere og kunder en servicefunksjon som gjelder ulike ærender. Behandlingen kan også begrunnes på en avtale mellom Let’s deal og deg, avhengig av hvorfor du kontakter Let’s deal, som kunde eller som en person som har generelle spørsmål om Let’s deals tjenester. Personopplysningene som behandles for dette formål lagres bare under den tiden som er nødvendig for å kunne håndtere ærendet.

 

Når du gir feedback på en deal eller på vår kundeservice, kan du komme til å dele personopplysninger med Let’s deal. Hva du deler med oss avhenger av hva du velger å inkludere i din feedback. Om du velger å dele personopplysninger via våre feedback-funksjoner kommer Let’s deal til å behandle disse på bakgrunn av Let’s deals legitime interesse av å kunne evaluere Let’s deals service-funksjoner. Personopplysningene kommer bare til å bli lagret frem til feedbacken har blitt innsamlet og anonymisert, hvilket skal skje når vi har gått gjennom din feedback.

 

Når du benytter din angrerett eller om du reklamerer på en vare hos oss, kan det være at Let’s deal må behandle ditt kontonummer for å kunne gjøre tilbakebetalinger til deg. Slike tilbakebetalinger kan være nødvendige i tilfeller hvor en partner ikke har kunne gjennomføre sine forpliktelser til deg som kunde, eller om den tjenesten eller produktet du har kjøpt ikke stemmer overens med dine forventninger og du i henhold til norsk lov rett til å gjøre en reklamasjon. Denne behandlingen av personopplysninger er begrunnet med de kontraktsmessige forpliktelsene som Let’s deal har mot deg som kunde. I visse tilfeller kan behandlingen også begrunnelse med rettslig forpliktelse som Let’s deal har mot deg som kunde. I visse tilfeller kan behandlingen til og med begrunnes med rettslig forpliktelse, nemlig at Let’s deal skal kunne gjennomføre sine forbrukerrelaterte forpliktelser. Personopplysningene lagres frem til tilbakebetalingen er gjort. Deretter skal behandlingen opphøre om ikke Let’s deal har annet rettslig grunnlag for sin behandling.

 

Informasjon om hvordan våre brukere benytter våre tjenester

Når du benytter Let’s deals tjenester, samler vi informasjon om hvilke deler av våre tjenester du benytter, samt hvordan disse benyttes. Den informasjonen som vi behandler kan inkludere personopplysninger, som i sin tur kan deles inn i fire kategorier:

 

 • Informasjon om din enhet
  • Gjennom å benytte tekniske logger og andre verktøy, registrerer Let’s deal informasjon om hvilken enhet du bruker, for eksempel hvilken produsent din enhet har, hvilket operativsystem din enhet bruker, samt hvilken versjon din nettleser har. Let’s deal samler også inn informasjon om din oppkobling til våre tjenester. Slik informasjon inkluderer blant annet din IP-adresse.
  • Denne behandlingen muliggjør at Let’s deal kan tilpasse måten våre tjenester vises for deg, så de stemmer overens med din enhet, din oppkobling, samt din brukersituasjon. Denne behandlingen av personopplysninger er begrunnet med Let’s deals legitime interesse for å kunne tilby en fungerende tjeneste.

 

 • Informasjon om hvordan våre brukere benytter våre tjenester
  • Let’s deal samler inn informasjon om hvordan våre brukere interagerer med våre tjenester for å kunne utvikle og forbedre brukeropplevelsen. For dette formål, må Let’s deal behandle personopplysninger, inkludert IP-adresser, brukeradferd og brukerinteresse.
  • Let’s deal behandler personopplysninger for dette formål for å kunne skape et grunnlag for å kunne utvikle og forbedre våre tjenester, i forlengingen av en forbedret brukeropplevelse. Behandlingen av personopplysninger skjer i dette tilfelle basert på Let’s deals legitime interesse besående av å kunne utrede og forbedre våre tjenester og produkter. Behandlingen er begrenset til å pågå i maksimalt 14 måneder fra det tidspunkt personopplysningene ble samlet inn.
  • Du har rett til å bli fritatt fra denne typen behandling. Om du ønsker å bli unntatt fra behandlingen, kan du endre dette i dine integritetsinnstillinger. Disse finner du lengst ned på desktop siden eller under Min side -> Innstillinger på mobilsiden eller i appen.
  • Informasjon om hvordan våre brukere benytter våre tjenester behandles også for å kunne personalisere våre tjenester, samt for å kunne sende e-post til deg. Personaliseringen av disse deler av våre tjenester gjøres for at du skal vises innhold som er relevant for deg. De personopplysninger som behandles for dette formål er din e-postadresse, din bruker-ID, din IP-adresse, din brukeradferd og din tidligere kjøpshistorikk hos Let’s deal.
  • Behandlingen av personopplysninger for å kunne personalisere Let’s deals tjenester er begrunnet med Let’s deals legitime interesse i å kunne tilby våre brukere en optimal opplevelse av våre tjenester. Vi behandler bare dine personopplysninger i 12 måneder for dette formål. Om du ønsker å bli unntatt fra behandlingen, kan du endre dette i dine integritetsinnstillinger. Disse finner du lengst ned på desktop siden eller under Min side -> Innstillinger på mobilsiden eller i appen.

 

 • Informasjon om din geografiske posisjon
  • Let’s deal har mulighet til å kunne tilby tjenester som er tilpasset til hvor du befinner deg, men da behøver vi ditt samtykke. Om du ikke har gitt ditt samtykke, kommer ikke Let’s deal til å samle inn din geografiske posisjon, så vidt vi ikke har rettslig grunnlag for å gjøre det.
  • De personopplysinger som omfattes av denne behandling er din IP-adresse og din geografiske posisjon. Behandlingen pågår frem til du tilbakekaller ditt samtykke eller fram til Let’s deal mangler rettslig grunnlag for behandlingen. For å trekke tilbake ditt samtykket for deling av denne informasjonen må du deaktivere samtykket i din mobil eller i nettleseren.

 

 • Cookies og annan lokal lagring av data
  • Når du benytter Let’s deals tjenester, benytter vi oss av cookies og annen type av lokal lagring av data. Let’s deal benyttes cookies for å kunne tilby en fungerende hjemmeside, for å samle inn og analysere hvordan våre brukere interagerer med våre tjenester og hvis du har gitt ditt samtykke, for å kunne gi deg relevant markedsføring på andre nettsider.
  • Klikk her for å komme til Let’s deals Cookie-policy, der du kan lese mer om hvordan vi benytter oss av cookies og annen lokal lagring av data.

 

Informasjon fra andre aktører

Det forekommer at Let’s deal får personopplysninger fra andre aktører og ikke direkte fra deg som bruker. Dette kan forekomme når myndigheter kontakter Let’s deal med en viss type av informasjon, eller om en betalingstjeneste videreformidler betalingsinformasjon til Let’s deal.

Personopplysninger under denne kategorien kan omfatte opplysninger knyttet til ditt kjøp, for eksempel betalingsmetode, kjøpt produkt, pris etc. Ettersom flyten av informasjon ikke styres av Let’s deal kan vi ikke gi en uttømmende liste over hvilke typer av personopplysninger som kan forekomme. Dermed kan vi heller ikke angi hvilket rettslig grunnlag som kan benyttes ved behandling av slike personopplysninger. Om du har spørsmål angående denne typen av situasjoner, kontakt gjerne vår kundeservice så hjelper de deg videre.

 

Vem deler Let’s deal dine personopplysninger med?

Ved visse tilfeller må Let’s deal dele informasjon, inkludert personopplysninger, med partnere og andre tjenesteleverandører. Let’s deal kommer til å være transparente med hvilke personopplysninger som vi deler og hvem vi deler disse med. Let’s deal tar også en rekke forsiktighetsregler, tilpasset til hvem Let’s deal deler personopplysningene med. Dette for å sikre at dine personopplysninger ikke behandles for andre formål enn tiltenkt.

Let’s deal kan komme til å dele personopplysninger med tredjepart som operer i rollen som personopplysningsbehandler, hvilket innebærer at denne tredjeparten behandler personopplysninger for Let’s deal. Personopplysningsbehandleren er underlagt konfidensialitet og de kan ikke behandle personopplysninger for Let’s deal for andre formål enn å for å levere de avtalte tjenestene til Let’s deal.

For å sikre at Let’s deals personopplysningsbehandlere følger relevant lovgivning, innleder vi prosesser med å inngå spesifikke avtaler med disse. Slike avtaler, kalt personopplysningsbehandleravtaler, skal sikre at personopplysningsbehandleren behandler personopplysninger for Let’s deal utelukkende for de avtale formålene.

Det forekommer også tilfeller hvor Let’s deal deler personopplysninger med en tredjepart som ikke kan anses som en personopplysningsbehandler. Ved slike tilfeller kommer vi til å være transparente om hvordan og hvorfor vi deler personopplysninger med en slik part.

 

Hvordan sikrer Let’s deal dataminimering?

Let’s deal kommer bare til å behandle personopplysninger som er tilstrekkelige, relevante og begrensede til hva som er nødvendig for å kunne oppfylle formålet for behandlingen. Let’s deal arbeider aktivt og systematisk for å kunne sikre at overflødige personopplysninger er unntatt fra vår behandling.

 

Hvor lenge lagrer Let’s deal dine personopplysninger?

Let’s deal behandler dine personopplysninger kun under den tidsperioden som er nødvendig for å kunne oppfylle formålet med hvorfor personopplysningene behandles eller den tidsperioden som er nødvendig for å kunne oppfylle en rettslig forpliktelse. Behandling for å kunne oppfylle en rettslig forpliktelse skjer i tilfeller hvor Let’s deal må lagre bilag for bokføringshensyn eller når Let’s deal må ta vare på kundeopplysninger for å kunne gjennomføre reklamasjoner eller andre forbrukerrelaterte oppgaver.

 

Hvor behandler Let’s deal personopplysninger?  

Let’s deal streber etter å kun behandle personopplysninger innen EU- eller EØS-området. I visse tilfeller forekommer det at Let’s deal eller Let’s deals partnere har sine servere utenfor EU- eller EØS-området. Ved slike tilfeller innleder Let’s deal prosesser om å inngå spesielle personopplysningsbehandlingsavtaler som er tilpasset til en behandling utenfor EU- eller EØS-området. Uansett hvor dine personopplysninger behandles, tar Let’s deal forhåndsregler for å sikre at dine personopplysninger ikke behandles for andre formål enn hva som er avtalt.

 

Hvordan arbeider Let’s deal for å sikre at dine personopplysninger er beskyttet?

Let’s deal tar tekniske og organisatoriske forhåndsregler for å sikre et tilstrekkelig nivå av sikkerhet for dine personopplysninger. Lets deal benytter IT-systemer som tilbyr et tilstrekkelig nivå av sikkerhet, og vi har også implementert organisatoriske rutiner for å tilse at dine personopplysninger beskyttes.

Let’s deal arbeider også med å begrense våre medarbeideres tilgang til personopplysninger. Vårt mål er at kun de ansatte som behøver tilgang til personopplysningene har tilgang til disse.

 

Dine rettigheter

Du har, med de begrensninger som følger av gjeldende lovgivning, å ha følgende rettigheter:

 • Rett till innsyn, inkludert å begjære et utdrag over hvilke personopplysninger Let’s deal behandler om deg med de begrensninger som bestemmes av loven,
 • Å begjære at Let’s deal redigerer personopplysninger som gjelder deg, i samsvar med loven,
 • Å få sine personopplysninger slettet i den grad denne muligheten finnes i henhold til loven,
 • Rett till begrensning av behandling,
 • Rett till å protestere mot behandling, og
 • Å få sine personopplysninger overført til en annen personopplysningsansvarlig (dataportabilitet).

Etter å ha gitt Let’s deal ditt samtykke kan du når som helst tilbakekalle dette samtykke koblet til en viss type av behandling av personopplysninger. Følgen av at du tilbakekaller ditt samtykke blir at Let’s deal stopper den behandling som samtykket gjelder, men bare om vi ikke har annet rettslig grunnlag for behandlingen.

Let’s deal kan fortsette sin behandling av personopplysninger i den grad det er nødvendig for å følge relevant lovgivning. Dermed kan dine rettigheter under dette avsnittet begrenses av lovgivning.

Når Let’s deal behandler personopplysninger basert på Let’s deals legitime interesse, har du i visse tilfeller rett til å bli unntatt fra slik behandling. Om du begjærer å bli unntatt fra en slik type behandling, må Let’s deal vise deg hvorfor Let’s deals legitime interesse veier tyngre enn din «individuelle interesse», spesielt med hensyn til hvor inntrengende dette er på dine rettigheter og friheter.

Om du vil benytte deg av noen av disse rettigheter, vennligst send en forespørsel til privacy@letsdeal.se. Når du sender en slik forespørsel, må du identifisere deg selv gjennom en fotokopi av enten ditt førerkort, ditt pass, ID-kort eller annen dokumentasjon som styrker din identitet.

 

Endringer i denne Integritetspolicy

Let’s deal kommer kontinuerlig til å oppdatere denne Integritetspolicyen for å sikre at den stemmer overens med de tjenester som Let’s deal tilbyr. Den siste versjonen kommer til å være tilgjengelig på letsdeal.no.

 

Kontaktinformasjon

Om du har noen spørsmål om denne Integritetspolicy eller hvordan vi behandler personopplysninger, vennligst kontakt vår kundeservice på support@letsdeal.no.

Du kan til og med kontakte Datatilsynet om du ønsker å klage på Let’s deals behandling av personopplysninger.

Vil du komme i kontakt med vårt personvernombud, kan du kontakte personuppgiftsombud@schibsted.com eller klikke her for å fylle i et skjema som deles med vårt personvernombud.