Se favoritter
Få 50% rabatt på skriving av testament hos Advokatconsult

Få 50% rabatt på skriving av testament hos Advokatconsult

800 kr
Kjøpte
5
Dealen avsluttes om
24:49:57
Legg til deal i favoritter

Når en person bortfaller medfører det ofte flere spørsmål og problem vedrørende hvordan avdødes verdier og eiendeler skal fordeles. Med denne dealen kan du få hjelp til å utforme testament hos Advokatconsult.

Høydepunkter

  • Få bistand i hele testament prosessen
  • Dyktige advokater
  • 50% på timesprisen for opprettelse av testament

Brukervilkår

  • Dealen kan brukes t.o.m. 28.02.2021
  • Booking gjøres på e-post eller telefon
  • Oppgi din Let’s deal-kode ved booking
  • Booking-forespørsel er størst i starten og slutten av kampanjeperioden
  • Dealer som ikke brukes grunnet for sen booking, sykdom, manglende oppmøte, avbestilling eller flytting mindre enn 24 timer før bestilt time, refunderes ikke
  • Hver kunde kan benytte maks én deal selv, men du kan kjøpe fler og gi bort

Mer om dealen

Testament

Et testament er det som i juridiske termer ofte kalles dødsdisposisjon, og må oppfylle visse formkrav for å kunne ansees som en gyldig disposisjon. De kan bistå med opprettelse og tolking av testamenter, samt påta oppgaven som testamentsfullbyrder i et arveskifte. De kan bistå i opprettelsen av alminnellige testament, felles testament, gjensidige testament og arvepakter. Deres kompetanse innen vergemål gjør at de også kan bistå med opprettelse av fremtidsfullmakt dersom det skulle være nødvendig.

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som kan gis til en eller flere personer, og betyr at den personen som innehar fullmakten kan handle på vegne av fullmaktsgiveren i fremtiden, når giveren har blitt ute av stand til å ivareta sine interesser selv. Eksempelvis dersom en person skulle lide av demens i fremtiden. En slik fullmakt kan omfatte alle, eller deler av, en persons økonomiske og personlige forhold.

Advokatconsult

Advokatconsult er et advokatfirma i Bergen som har som mål å tilby jurdisk bistand til folk flest innenfor en rekke rettsområder. De ønsker å bistå alle som har et behov for juridisk hjelp, uavhengig av sakens kompleksitet eller omfang. Vi yter effektiv bistand uten at det går på bekostning av kvaliteten på produktet de leverer.   

Deres oppgave og plikt er å fremme klientens interesser og gi juridiske råd innen de rammene oppdraget omfatter. De har fokus på å begrense den enkeltes kostnader. Da det i de aller fleste tilfeller er hensiktsmessig at saken løses utenfor en kostbar domstolsbehandling, vil en minnelig løsning tilstrebes før domstolsbehandling vurderes.

Mer informasjon om firmaet finner du på hjemmesiden og Facebook 

Spørsmål kan sendes til post@advokatconsult.com

Yter videre bistand på en rekke saksområder.

Deal selges av

Advokat Consult
Organisasjonsnummer: 915069347
Bredalsmarken 15
5006 Bergen
Etter avtale
55 90 05 60Ring